Obchodné podmienky

Základné  ustanovenia

Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením a zahrňuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi Vami ako nakupujúcim zákazníkom  (ďalej len kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.spanielskasunka.sk (ďalej len predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu je firma Jana Hadravová, T. G. Masaryka 79, 357 33 Loket, ČR. Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky na dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim.  

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou k nadobudnutiu platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Na objednávku sú vyžadované vždy len informácie potrebné ku spoľahlivému doručeniu tovaru (teda meno, resp. meno firmy, adresa, telefón a e-mail.) Objednávku môže Kupujúci uskutočniť priamo v internetovom obchode, e-mailom, sms správou alebo telefonicky na kontaktnom čísle predávajúceho. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (potom, čo kupujúci dostane potvrdenie svojej objednávky) je na základe platných právnych noriem objednávka považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a tým aj za záväznú objednávku. Predávajúci si vyhradzuje právo na vybavovanie objednávok v jeho vyhradenom čase a to: od PONDELKA do PIATKU v dobe od 9:00 do 17:00 hod. Pokiaľ k nám vaša objenávka dorazí mimo vyhradený čas, bude zaradená v následne vyhradenom čase na vybavenie. Predávajúci si vyhradzuje právo na zasielanie objednávok jeho zvoleným dopravcom, pokiaľ nie je s kupujúcim dohovorený na inom spôsobe prepravy, osobnom odbere, prípadne inak. Preprava tovaru sa uskutočňuje každý pracovný deň okrem SOBOTY a NEDELE. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že ho predávajúci môže v súvislosti s jeho obejdnávkou požiadať o preukázanie splnenia podmienky podľa § 12 odst. 1 pís. a) zákona č 379/2005 Zb., v platnom znení, tj. že kupujúci nie je osobou mladšou 18 rokov (napr. predložením kópie alebo obrazového záznamu preukazu totožnosti kupujúceho). Na túto žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný reagovať v primeranej lehote, ktorú určí predávajúci. Nedodržanie tejto podmienky kupujúcim na žiadosť predávajúceho je dôvodom zrušenia objednávky a odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.  

Cena

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predošlého upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v momente uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Všetky ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú konečné. Predávajúci nie je plátcom DPH. K cene pripočítame čiastku za dopravu a balné. V prípade keď kupujúci uskutoční úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom). 

Možnosti platby

 • Dobierkou, pri prevzatí  tovaru od dopravcu
 • Platba prevodom na účet 
  2800916059/8330 Fio banka
 • Platobná karta (Visa, Visa Electron, MasterCard)
 • Platba pomocou brány PayPal

V prípade platby na dobierku sa kúpna čiastka navyšuje o 40 Kč. V prípade platby bankovým prevodom zaplatí zákazník čiastku uvedenú v emailu, ktorý je posielaný po ukončení a potvrdení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilný symbol je potrebné vyplniť číslo objednávky, špecifický ani konštantný symbol nie je nutné vyplňovať. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet firmy Jana Hadravová (denná kontrola stavu účtu) je zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný a tovar je expedovaný. Daňový doklad je dodaný spolu s tovarom. 

Spôsoby doručenia

Prostredníctvom prepravných spoločností. Dodanie je garantované do 72 hodín od prevzatia tovaru v našej firme. Počítajú sa pracovné dni, nie víkendy a sviatky.

Dodacia lehota, čas a miesto doručenia

Bežná dodacia lehota je 3 pracovné dni od objednávky resp. od pripísania čiastky rovnajúcej sa kúpnej cene objednávky na účet spoločnosti. Bežné dodacie časy zásielkových spoločností sú 9:00 – 18:00 každý pracovný deň. Predávajúci nemôže ovplyvňovať doručovacie doby zásielkových spoločností.  V prípade, že predávajúci nie je schopný zaistiť vyexpedovanie tovaru do 2 dní, kontaktuje kupujúceho, informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohovorí s kupujúcim spôsob realizácie tejto objednávky, eventuálne nahradenie tovaru obdobným tovarom, ktorý je aktuálne k dispozícii. Zásielka môže byť poslaná na ľubovoľnú platnú adresu v celej SR. V prípade doručenia do zamestnania je potrebné uviesť názov spoločnosti. 

Možnosť  odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho

Zrušiť objednávku pred expedíciou je možné kedykoľvek telefonicky na čísle +420 728 036 913 alebo na základe emailu odoslaného kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceh info@spanielskasunka.sk. V súlade so zákonom č. 367/2000 má kupujúci ako súkromná osoba (nie na IČ) právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť v tejto lehote, je nutné dodržať nižšie uvedený postup a podmienky:

 • Kontaktovať predávajúceho a písomne žiadať od odstúpenie od zmluvy. V žiadosti je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí
 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený a s priloženým originálnym dokladom o nákupe. Vždy je nutné zabezpečiť vrátený tovar tak, aby v priebehu prepravy nemohlo dôjst k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov (napr. použitím baliaceho papieru alebo kartónu)
 • Tovar nie je možné posielať späť na dobierku, takáto zásielka nebude prevzatá, tovar doporučujeme poistiť.

Pri splnení vyššie uvedeného postupu a podmienok vrátenia tovaru budú peniaze poslané zloženkou alebo prevodom na účet zákazníka najneskôr do 5 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu nesprávne uvedeného popisu tovaru alebo nesprávneho obrázku nie je možné. Záväzný je vždy názov tovaru, ktorý si zákazník objednal a potvrdil. Vyhradzujeme si možnosť tlačovej chyby na našich stránkach. 

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený  zrušit objednávku (po predchodzej dohode s kupujúcim) najmä v prípadoch:

 • Keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho
 • Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne
 • V prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
 • Keď sa výraznym spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom termíne. 

Bezpečnosť  a ochrana osobných dát

Všetky dáta získané od zákazníkov slúžia výlučne pre vnútornú potrebu firmy Jana Hadravová. Tieto dáta sú uložené v internej databáze a sú zabezpečené proti zneužitiu. Zákazník má právo požiadať o výmaz z tejto databáze. Žiadne dáta nie sú poskytované tretím osobám. Výnimkou tohoto ustanovenia je externý dopravca, ktorému je na objednávke odovzdané nevyhnutné minimum údajov o zákazníkovi na zaistenie doručenia tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platými zákonmi ČR (Zákon o ochrane osobných údajov 101/2000 Zb.) 

Záruka a reklamácia

Po dodaní dodávateľ neručí za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany zákazníka. Firma Jana Hadravová sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka na ochranu spotrebiteľa. V prípade reklamácie kontaktujte firmu Jana Hadravová viď kontakty

Reklamačný  poriadok

 • Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná lehota 6 mesiacov odo dňa predaja (odoslania).
 • Kupujúci je povinný si produkt po jeho prevzatí prezrieť, aby zistil prípadné jasné závady, ktoré obdržaný produkt má. Pokiaľ príjemca zistí jasné vady (napr. poškodený obal) môže zásielku odmietnuť. Za vadu sa nepokladá kultivovaná plieseň na povrchu jamónu, ktorá je prirodzenou súčasťou procesu dozrievania.
 • V prípade, že pri prevzatí produktu a jeho kontrole kupujúci odhalí vadu, kontaktuje čo najskôr predávajúceho e mailom info@spanelskasunka.cz (kedykoľvek) alebo telefonicky na čísle +420 728 036 913 od 9:00 do 18:00 hod. Do predmetu e mailu zadajte Reklamácia.
 • Do 1 – 2 pracovných dňov vás budeme kontaktovať. Po odsúhlasení reklamácie pošlite reklamovaný produkt na nižšie uvedenú adresu:
  Jana Hadravová, T. G. Masaryka 79, 357 33 Loket 
 • Spolu s reklamovaným produktom je potrebné poslať kópiu dokladu o jeho zakúpení, ktorý je priložený k dodávke tovaru.
 • Po dodaní neručí dodávateľ za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany zákazníka.

Bonusy, zľavy

Predávajúci svojim zákazníkom ponúka bonusy a zľavy. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zľavy zmeniť, zrušiť alebo zaviesť nové zľavy. Rozhodujúce a záväzné sú vždy tie pravidlá pre poskytovanie zliav, ktoré sú v momente objednávky uvedené na internetových stránkach Predávajúceho. 

Záverečné  ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente uskutočnenia a odoslania objednávky. 

 

 

 
 
 
 

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa